ADWOKAT

Patrycja Haczykowska-Wownysz


Prawo karne


Kancelaria Adwokacka w Hrubieszowie i w Lublinie świadczy pomoc w sprawach karnych w zależności od potrzeba naszych Klientów:

  • § porady prawne,
  • § obrona w postępowaniu przygotowawczym,
  • § obrona przed sądami wszystkich instancji,
  • § przerwy w karze,
  • § odroczenia wykonania kary,
  • § odbywanie kary w dozorze elektronicznym,
  • § sporządzanie zażaleń,
  • § sporządzanie apelacji,
  • § sporządzanie kasacji.

Kancelaria Adwokacka w Hrubieszowie i w Lublinie zapewnia profesjonalną pomoc prawną w zakresie prawa karnego.

Adwokat od spraw karnych w Hrubieszowie i w Lublinie reprezentuje Klienta na etapie postępowania przygotowawczego, już w sytuacji nagłego zatrzymania przez policję, jak również przed Sądami we wszystkich instancjach.

Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy w postępowaniu wykonawczym, w sprawach o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Kancelaria Adwokacka w Hrubieszowie i w Lublinie prowadzi również sprawy z zakresu wypadków drogowych , reprezentując oskarżonych , a także pokrzywdzonych. Kancelaria Adwokacka w Hrubieszowie i w Lublinie zapewnia skuteczną obronę podejrzanego, oskarżonego, udziela też skutecznej pomocy pokrzywdzonym oraz oskarżycielom posiłkowym.

Zobacz:: szczegóły o zakresie usług