ADWOKAT

Patrycja Haczykowska-WownyszPrawo cywilne


Kancelaria Adwokacka w Hrubieszowie i w Lublinie świadczy pomoc w sprawach cywilnych w zależności od potrzeba naszych Klientów:

Kancelaria Adwokacka w Hrubieszowie i w Lublinie zapewnia profesjonalną pomoc prawną w zakresie prawa cywilnych.

Jako adwokat zajmujący się sprawami cywilnymi specjalizuje się w sprawach rozwodowych, podziałach majątku dorobkowego małżonków, rozliczeń między konkubentami. Moja Kancelaria w Hrubieszowie i w Lublinie prowadzi również podziały majątku z ustaleniem nierównych udziałów. Sprawy rozwodowe generują znaczne emocje, stąd dobry adwokat od rozwodów po wstępnej rozmowie winien wskazać optymalne rozwiązanie. Pamiętać bowiem należy, iż winę za rozkład pożycia należy udowodnić, natomiast w polskim systemie prawnym brak jest stopniowalności winy. Dlatego też adwokat od rozwodów wyjaśni jakie różnice zachodzą pomiędzy rozwodem bez orzekania o winie, rozwodem z orzeczeniem winy jednego w małżonków, czy też rozwodem z orzeczenie winy obydwojgu małżonków. Pamiętać również należy, iż w sprawie o rozwód istnieje również możliwość dokonania podziału majątku wspólnego stron. Powyższe stanowi optymalne rozwiązanie przy zgodnym stanowisku stron w sprawie o rozwód.

Kancelaria Adwokacka w Hrubieszowie i w Lublinie specjalizuje się również w sprawach spadkowych. Adwokat od spraw spadkowych pomoże znaleźć najlepsze rozwiązanie w postępowaniach dotyczących: stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, zachowku, stwierdzenia nieważności testamentu.

Wiele spraw spadkowych można rozwiązać na etapie przedsądowym, co uchroni Państwo przed ponoszenie znacznych kosztów sądowych. Dobry adwokat od spadków w Hrubieszowie oraz w Lublinie może reprezentować Państwa interesy również na etapie negocjacji.

Wieloletnie doświadczenie jakie posiadam w sprawach spadkowych umożliwi znalezienie najlepszego rozwiązania bez konieczności występowania na drogę sądową.

Kancelaria Adwokacka w Hrubieszowie i w Lublinie prowadzi też od kilkunastu lat sprawy o rozgraniczenie, zniesienie współwłasności, zasiedzenie i uwłaszczenie.

Zobacz:: szczegóły o zakresie usług